Sigla


Componenta Comisiei de asigurare a calitaţii in unitatea şcolara

  • Responsabil
    Prof. Ionitã George, director
  • Membri
 

Prof. Rodoca Diaconu
Prof. Daniela Mihalcea
Prof. Nectara Mircioagã
Prof. Roxana Ciobanu
Dan Coveşanu, reprezentantul Consiliu local sector 2
Violeta Niculãiţã, preşedinte al Consiliului reprezentativ al părinţilor
Elena Vaişcovici, reprezentant al părinţilor
Florentina Miroiu, elevă