Sigla
  HOME    
 
 
Scurt istoric

 

Înfiinţata în anul şcolar 1948-1949 sub forma unei Şcoli de ucenici, transformata succesiv in Şcoala profesională de tâmplari, Şcoala profesională de produse finite din lemn şi  Grup Şcolar Forestier, unitatea noastră şcolara funcţionează in localul actual din anul 1973, având atunci denumirea de Grup Şcolar de Industrializare a Lemnului “Pipera”.
Având aşadar o vechime de 54 de ani si dobândind actuala denumire - Grup Şcolar Industrial “Constantin Brâncuşi”- din anul 1994, şcoala noastră a avut de la începutul apariţiei sale un rol bine conturat gratie unicităţii profilului in structura grupurilor şcolare si a liceelor bucureştene. Incluzând intr-o singura unitate şcolara un Liceu tehnologic, o Şcoala de arte şi meserii  şi o Şcoala postliceala, Grupul Şcolar Industrial  “Constantin Brâncuşi” si-a diversificat cromatica profilurilor după anul 1990, înglobând si filiera teoretica – specializarea  matematica-informatica - alături de filiera tehnologica, aceasta din urma continuând sa marcheze personalitatea deosebită a şcolii.
Plasata in zona Industriala Pipera si patronată până în anul 1989 de S.C. Pipera S.A., şcoala a format generaţii întregi de absolvenţi care s-au integrat în totalitate în activitatea economică a întreprinderii tutelare, pe întreaga ierarhie socio-profesională: muncitori, tehnicieni şi ingineri. In egală măsură, de-a lungul întregii sale istorii, şcoala a fost unicul furnizor de specialişti în industrializarea lemnului pentru toate celelalte întreprinderi de prelucrare a lemnului din Bucureşti precum şi din zonele învecinate. Încrezători în revitalizarea industriei de prelucrare a lemnului în ansamblul economiei romaneşti, nu am renunţat nicio clipă la profilul iniţial al şcolii, mai mult, începând cu anul şcolar 1999-2000, acordăm o pondere dominantă în structura Planului de şcolarizare filierei tehnologice, specializarea  tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, respectiv tehnician designer mobilă şi amenajări interioare şi tehnician în prelucrarea lemnului.
Stabilite încă din anul 1994, actuala siglă a liceului precum şi simbolul acestuia - Coloana Infinitului - ne individualizează în contextul liceelor bucureştene, marcând deopotrivă afinităţile elevilor noştri pentru cultura generală, dar şi pentru aceea tehnică.

In urma acţiunilor de igienizare, întreţinere şi reparaţii desfăşurate în ultimii cinci ani, localul şcolii precum şi   ateliere de instruire practică au în acest moment o stare foarte bună.  Având avantajul de a fi fost şcoală de demonstraţie în Programul PHARE, unitatea noastră şcolară se bucură de o dotare excepţională cu aparatură didactică, tehnică modernă şi echipament informatic aflate în perfectă stare de funcţionare în toate cabinetele şi laboratoarele.

Performanţele didactice deosebite ale corpului profesoral sunt permanent potenţate de activitatea unui nucleu de profesori formatori, promotori ai reformei în sistemul de învăţământ, cooptaţi în comisiile naţionale şi regionale ale Programului PHARE, metodişti, autori de programe şcolare cu aplicare locală sau de culegeri de comentarii, exerciţii şi probleme, de studii, articole şi eseuri de specialitate. Gradul de fidelitate al personalului didactic faţă de unitatea şcolară este foarte mare, 32 de profesori titulari ai liceului având o vechime neîntreruptă în unitate mai mare de 10 ani.