Sigla
   

Constantin Brâncuşi (1876-1957) (click pentru video)

 

Constantin Brâncuşi

 


 Maestrul incontestabil al sculpturii moderne universale este Constantin Brâncuşi. Stramoşii lui spirituali sunt nu numai tradiţiile populare româneşti, ci toate arhetipurile umanităţii prin care el a ajuns la forma pură, sinteză a tuturor formelor." Ca şi celebra sa Coloană, Brâncuşi nu are îinceput şi nici sfârşit", spunea criticul de artă Gilles Neret.

Personalitatea lui Brâncuşi s-a impus între cele două războaie mondiale. El a studiat la Bucureşti cu Dimitrie Paciurea, apoi, în 1901 s-a stabilit la Paris, unde există şi astăzi atelierul lui, reconstituit şi intrat în circuitul marilor muzee.


 Creaţia lui Brâncuşi este o sinteza de simboluri si semnificaţii filozofice cu adânci rădăcini in arta populară româneasca.

Mare patriot , ducând mereu dorul pământului natal , Brâncuşi creează Ansamblul de la Târgu Jiu , închinat eroilor români ce şi-au jertfit viaţa in primul razboi mondial, compus din Masa Tăcerii , Aleea Scaunelor , Poarta sărutului şi Coloana infinitului. Monumentalul ansamblu reprezintă opera sa cea mai importanta in care viziunea si concepţia brâncuşiană şi-au gasit deplina realizare. Geo Bogza îl descria astfel: "...Tăind piatra si lemnul cu mâinile lui de ţăran din Gorj , cutezător întotdeauna si niciodata încercat de eroare , el a îmbogaţit muzeele lumii şi cerul ce se bolteşte deasupra pământului cu operele ce prevestesc filozofia si arta viitorului. El este mai mult decât un artist de geniu, este un vizionar."

Aforismele lui Brâncuşi despre artă au înţelepciunea proverbelor românilor, ca şi când generaţii de sculptori ar fi trudit la şlefuirea lor:

1.Nu căutaţi formule obscure sau mistere, ceea ce vă ofer eu este bucuria pură.

2.Statuile mele nu trebuie respectate.Trebuie iubite, dorind să te joci cu ele.

3.Să vorbească doar inima şi piatra.

4.O piatră devenită inimă, o inimă a inimilor.

5.Simplitatea nu este un joc, dar ajungi la simplitate fără să vrei, descoperind sensul adevărat al lucrurilor.

6.O sculptură nu trebuie să fie doar bine executată, ea trebuie sa fie plăcută la pipait, uşor de apropiat şi de trăit lânga ea.

7.Cum să scoţi obiectele din atelierul meu? La mine, în lumina mea trebuie văzute.

8.A creea ca un Dumnezeu, a ordona ca un rege, a munci ca un sclav.

BIBLIOGRAFIE: Marin Sorescu - Starea de destin