Sigla
  HOME    

 
Baza materiala


STAREA CLÃDIRILOR ŞI A SPAŢIILOR DE ÎNVÃŢÃMÂNT

Procesul instructiv – educativ se desfãşoarã în trei corpuri de clãdire:
Corp şcoalã (P + 2)
• 8 sãli de clasã
• 6 laboratoare – fizicã, biologie, chimie, informaticã, desen, tehno-informaticã
• 5 cabinete - limba şi literatura românã, matematicã, istorie -socio – umane, limbi moderne şi mini - fonic

Corp scoala

Atelier corp A
• 1 atelier pentru prelucrãri mecanice ale lemnului
• 4 ateliere pentru prelucrarea manualã a lemnului
Atelier


Cladire P + 3
• 6 sãli de clasã pentru cursuri
• laboratoare pentru fizicã, biologie, chimie, informaticã, discipline tehnologice, desen tehnic, limbi moderne, biblioteca informatizatã, sãli de lecturã
• sala video, sala audio, sali fitness, cabinet de consiliere in structura unui Centru de Documentare si Informare

Camin